De darmen, ons tweede brein.

De darmen: ons tweede brein

 

In de geneeskunde en psychiatrie zijn innovatieve studies gestart over

darm & breinherstel bij depressie en Parkinson en wellicht ook als preventie bij dementie.

Dr. Hugo Stuer is medebeheerder van onze v.z.w. en bekend om zijn ‘Humor is gezond’ voordracht.

Hij nodigt ons uit voor een lichtverteerbare brainstorm.

 

Inschrijven: zininlieverleven@gmail.com

Vrije bijdrage