Empatheek-spreekgroep: samen spreken rond samenlevingsthema's

Samen spreken door te luisteren, elkaars meningen te respecteren en ons te verplaatsen in het standpunt van de ander .

Volgende thema's komen aan bod:

  • 3 februari: Liefde, een kunst en kundigheid.
  • 3 maart: De toekomst bekeken vanuit het perspectief van je kleinkind.
  • 7 april: Marktdenken: ‘Wat doen we met de impact van het zogeheten ‘neoliberalisme’ op onderwijs, zorg samenlevingsopbouw en cultuur?’