Filosofisch Café

Dinsdag 7 oktober 2014  om 20 uur 

Filosofisch Café  Spreker: Márnix Vanlangenaeker

Filosoferen  is een manier van omgaan met de werkelijkheid, inclusief en om te beginnen: met jezelf. Vanzelfsprekendheden bevragen is misschien het meest courante cliché om het over filosoferen te hebben. Belangrijker is het besef dat je met filosoferen leert kijken (en denken) vanuit het perspectief van de ander. Zo leer je echt vriend worden van de wijsheid!

In een filosofisch café verdiepen we ons in een filosofische vraag die uit de groep 'gehaald wordt'. Socratisch zoekend naar diepgang en betekenis, zorgt misschien wel voor meer vragen, maar geeft een juiste houvast. Samen filosoferen zorgt voor een bijzondere verbondenheid. Niemand hoeft filosofisch 'geschoold' te zijn!