Plezierig en effectief communiceren 2019 Deel 1

Tweedaagse basistraining 'Plezierig communiceren'.

18 en 19 april 2019

Geïnspireerd, door een natuurlijke omgeving, activeren we de creatieve vermogens die het alledaags communiceren plezieriger maken. Dit kan door beter gebruik te leren maken van onze aanwezige waarnemings-, verbeeldings-, empathische en bewegingsmogelijkheden. De vijf sleutels die we gebruiken op weg naar méér zelfmeesterschap zijn: oerkracht-hartkracht-creatiekracht-zijnskracht en lachkracht. Deze persoonlijke belevenis, in een kleine groep gelijkgezinden, kan aan je leven en werk een nieuwe bezieling geven.

Voor wie interesse heeft kan ook de opvolgdagen van deze 2 daagse volgen. De data hiervoor worden overlegd met de deelnemers.

In deel 2 zomer 2019 ligt de nadruk op relatie en zelfpresentatie en clowning bij personen met dementie. 

In deel 3 najaar 2019  Contactclown. Hiervoor dien je wel eerst deel 1 en deel 2 te hebben gevolgd.

Het aantal deelnemers is minimum 6, maximum 12 personen.

Begeleiding:  Trudie Appermans (contactclown sinds 1991, bewegingsdocent, gestaltcoach, meditatietrainer) en Gerard Aerts (sociaal pedagoog & creatief deskundige C.O.C.D. )
Beiden, stichters van ‘Limburgse ziekenhuisclowns in 1991 en het lachfestival van Houthalen in 1987, hebben méér dan 30 jaar ervaring in persoonlijke coaching, in creatief samenwerken met groepen en in communicatietrainingen voor bedrijven en de sociale sector.

De sessies :

- dag 1 van 9:30 tot 12:30   van 14:00 tot 17:00  van 18:00 tot 20:00  
- dag 2 van 9:30 tot 12:30   van 14:00 tot 17:00

Begeleiding: Trudie Appermans en Gerard Aerts

Locatie: ‘De goei wei’, Weidestraat 9, Houthalen

Je kan zelf voor je maaltijden zorgen of /en via onderling groepsoverleg.

Gemakkelijke kledij geschikt voor buiten en binnen voorzien.

De kosten bedragen: 190€ waarvan 75€ onmiddellijk te voldoen bij inschrijving door overschrijving op de rekening van vzw L.A.C.H.  BE65 735-0030954-96. Het resterend bedrag dient voldaan te worden 14 dagen voor de training. Schriftelijke annuleren kan tot 14 dagen voor de training. Het  voorschot dient als annuleringsvergoeding. Bij elke andere vorm van terugtrekking blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Info en inschrijven: zininlieverleven@gmail.com  0032(0)476 21 71 46